Waterproject Philippijnen

The Pag-Amoma Children’s Home op de Filipijnen doet er alles aan om zoveel mogelijk zelf bij te dragen aan de maandelijks terugkerende kosten.
In maart 2019 heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe goed zij hier mee bezig zijn.
In de loop der jaren hebben we in de nabijheid van het weeshuis ook een huisje gebouwd waar de kinderen eventueel later kunnen wonen, onder de begeleiding van de familie van moeder Lisa. Er een computerkamer die al in gebruik is. Hier worden trainingen gegeven aan de kinderen voor computer reparaties en hier kunnen ze ook zelf aan de computers werken.
Verder is er een waterzuiveringskamer ingericht. Ze kopen nu “vuil” water in Davao en zuiveren het hier en verkopen het in grote flessen aan scholen, het ziekenhuis en restaurants. De zoon van moeder Lisa wil van de overheid de bevoegdheid krijgen om de kinderen daarna een certificaat te geven, zodat ze makkelijker aan een baan kunnen komen. Omdat ze nu nog vuil water inkopen uit Davao, willen ze graag een bron slaan. Op deze manier kunnen ze zelf voor inkomsten zorgen en helpen wij de kinderen met hun toekomst.
Met fantastische bijdragen van de Vincentius Vereniging Heusden, Traficservice Nederland, de “samen-op-weg kerk” in Berlicum, de school De Wingerd in Groningen en het Ortenburg Gymnasium in Duitsland kon deze wens in vervulling gaan.
De bron is geslagen, maar helaas strooit corona roet in het eten. Er zijn beperkingen opgelegd en men moet zo veel mogelijk binnen blijven, dus het verkopen van het water ligt even te wachten op andere tijden. Maar zodra er geen reis-beperkingen meer zijn, zullen ze hard aan de slag gaan om op deze manier toch een steentje bij te dragen aan hun eigen welzijn.
Wij zijn deze donateurs dan ook heel erg dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.