SVHO

SVHO is een afkorting van Stichting Vrijwillig samenwerkende Hulporganisaties Ontwikkelingslanden. Oorspronkelijk, in 1994, werd SVHO opgericht als samenwerkingsverband tussen een aantal particuliere hulporganisaties die projecten ondersteunden in Sri Lanka.

Tegenwoordig is SVHO een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het financieel ondersteunen van projecten in Sri Lanka die zich richten op hulp aan kinderen: weeskinderen, straatkinderen, gehandicapte en verwaarloosde kinderen, arme scholieren en kinderen van sloppenwijkbewoners. Centraal staat het geven van steun op het gebied van zorg, onderwijs en ontwikkeling van de kinderen. Een grote mate van samenwerking bestaat met Stichting Horizon Holland.
In 2018 is SVHO uitgebreid met een project op de Filippijnen. Het gaat om het Childrens Home van de Pag-Amoma Foundation op het eiland Mindanao. Bestuurslid Nelleke Nugteren bekommert zich al jaren om dit weeshuis. Het tehuis werd in 2003 officieel geopend.

De bestuursleden van SVHO doen hun werk als vrijwilligers en worden niet betaald. Zij bezoeken geregeld de projecten om de voortgang te bespreken met de lokale contactpersonen. SVHO ondersteunt kleinschalige projecten, waarbij de betrokkenheid van de lokale bevolking uitgangspunt is. De projecten staan onder supervisie van de mensen uit het land zelf. Zij houden het toezicht en zorgen ervoor dat de hulp inderdaad terecht komt waar nodig is.

Voor financiële steun voor de projecten doet SVHO een beroep op particulieren, verenigingen, kerkgemeenschappen en scholen.

Het bankrekeningnummer van SVHO is NL26 INGB 0000 4226 66.

etende kinderen